• A- | A | A+
 • Strona główna

  Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

  TECHNIK PRZEMYSŁU MODY - od 1września ZASTĄPIŁ TECHNIKA TECHNOLOGII ODZIEŻY

  To zawód dla gimnazjalistów interesujących się przemysłem modowym.

  Technik przemysłu mody zdobędzie umiejętności pozwalające nie tylko projektować i wykonywać wyroby odzieżowe, ale również skutecznie dobierać metody i instrumenty promocji kolekcji oraz planować działania logistyczne związane z jej sprzedażą.

  Technik przemysłu mody ma zastąpić znanego z obowiązującej dotychczas klasyfikacji zawodów Technika technologii odzieży*. Zmiany nie sprowadzają się jedynie do nazwy zawodu, ale - przede wszystkim - szeregu treści zawartych w podstawie programowej opisującej konkretne umiejętności, które powinien posiadać absolwent szkoły o profilu odzieżowym. Zdefiniowane na nowo kwalifikacje mają z założenia stanowić odpowiedź na aktualne potrzeby rynku pracy - wpisywać się w oczekiwania przedsiębiorców z sektora odzieżowego, w którym zmieniające się technologie produkcyjne wymagają od pracowników nowych umiejętności...

  O wprowadzenie zmian do systemu kształcenia zawodowego w branży odzieżowej wnioskowali sami pracodawcy: "To pierwszy krok na długiej drodze do rozwiązania jednego z największych problemów naszej branży, jakim jest brak wykwalifikowanych kadr. Zmiany w podstawie programowej przygotował zespół ekspercki złożony z przedstawicieli najlepszych szkół przemysłu mody oraz producentów odzieży, działający w ramach Grupy Roboczej ds. Edukacji Zawodowej przy Zespole Trójstronnym ds. Przemysłu Lekkiego MG. Inicjatorem powołania takiej Grupy Roboczej był nasz Związek" - wyjaśnia Bogusław Słaby, Prezes Zarządu Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan.

  Kim ma być Technik przemysłu mody?

  Zgodnie z przyjętymi założeniami, absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Technik przemysłu mody powinien umieć:
   - projektować wyroby odzieżowe (z naciskiem na projektowanie materiałowe, technologiczne, techniczne) i wykonywać je przy użyciu maszyn i urządzeń przeznaczonych do tego celu;
   - opracowywać dokumentację wyrobów odzieżowych, organizować i kontrolować procesy wytwarzania takich wyrobów;
   - realizować działania związane z marketingiem mody.

  Warsztat i co dalej?

  Kwalifikacja A.74 "Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych" przypisana do zawodu Technik przemysłu mody jest zorientowana w dużej części na produkcję przemysłową. Będą tutaj rozwijane umiejętności:
   - organizowania prac w produkcji odzieży oraz
   - prowadzenia działań związanych z marketingiem i sprzedażą wyrobów gotowych.

  Wprowadzone do podstawy programowej efekty kształcenia związane z marketingiem i sprzedażą wyrobów odzieżowych to nowość w profilu absolwenta szkoły odzieżowej, mająca na celu rozszerzenie tego profilu o dodatkowe kompetencje sugerowane przez pracodawców. Podstawy działań marketingowych w branży modowej to wiedza przydatna nie tylko w małych firmach, gdzie u kadry inżynierskiej ceni się szerokie spektrum umiejętności, ale również w sytuacji, gdy absolwent szkoły odzieżowej ma zamiar zaistnieć na rynku jako projektant.

  Technik przemysłu mody powinien zatem m.in.: znać zasady tworzenia kolekcji - jako spójnej całości posiadającej charakterystyczne cechy, które tą kolekcję definiują... dokonywać oceny projektów przez pryzmat oczekiwań grupy docelowej, do której są adresowane... umiejętnie dobierać metody i instrumenty promocji kolekcji... planować działania logistyczne związane z dystrybucją wyrobów odzieżowych....

  Umiejętności zdefiniowane w module "Organizowanie działań związanych z marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych" otwierają również Technikowi przemysłu mody dodatkową ścieżkę rozwoju zawodowego: od aranżacji przestrzeni wystawowej i sprzedażowej po profesjonalne doradztwo z zakresu stylizacji w salonach odzieżowych.

  Wirtualny Spacer
  Dobra Szkoła – Reforma Systemu Edukacji
  Krok do Biznesu
  Wojewódzki konkursu na najlepszy slogan - hasło promujące Podlasie
  Wojewódzki konkurs fotograficzny dla gimnazjalistów 'Zaklęte pod powiekami'
  Realizacja Projektów Unii Europejskiej
  Ogólnopolski Tydzień Kariery
  ZSTiO - szkoła zawodowców z pasją
  Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcacych im. Stanisława Staszica w Białymstoku • ul. Sienkiewicza 57 15-002 Białystok tel (85) 675 25 33, 675 00 77 • sekretariat@zstio.net.pl © Piotr Kiercel & Łukasz Matuszelański