• A- | A | A+
 • Strona główna

  Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

  TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

  Technik obsługi turystycznej - zawód dla osób kochających piękno i otaczający świat. Absolwent tego kierunku może w przyszłości kontynuować naukę na wyższych studiach, a następnie podjąć pracę, która pozwoli mu spełniać marzenia innych o małych i wielkich podróżach.

   alt

  Podróż jest jak gra, stań z nami na linii startu!

  Turystyka - możliwość przeżycia niezwykłej podróży, ale także jedna z największych gałęzi gospodarki na świecie. Pozwala zdobyć wiedzę o otaczającym świecie i odbycie niezapomnianych podróży oraz kształtuje osobowość.

  Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych i praktykach zawodowych u pracodawców. Warunkiem uzyskania tytułu technika obsługi turystycznej jest przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i zdanie go z wynikiem pozytywnym.

   


  Najczęściej w zawodzie wykonywane są wszystkie czynności związane z:

  • fachową i kompleksową obsługą klienta turystycznego;
  • kompleksowym świadczeniem usług turystycznych;
  • organizowaniem i realizacją imprez turystycznych;
  • rozliczaniem kosztów oraz podejmowaniem wszelkich czynności związanych z podróżą w całym sektorze przemysłu turystycznego;
  • ustalaniem, koordynowaniem i nadzorem realizacji obsługi turystycznej, znajomością wszelkich walorów i atrakcji turystycznych Polski i świata;
  • sporządzaniem ofert turystycznych w języku polskim i obcym;
  •    prowadzeniem prac związanych z planowaniem, organizacją, rozwojem, informacją i promocją turystyki w organach administracji rządowej, samorządowej oraz w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach.

  alt

  Po skończeniu nauki będziesz potrafił/a:

  • badać rynek usług turystycznych w zakresie popytu i podaży usług turystycznych, a także efektywności finansowej i społecznej firm turystycznych;
  • analizować rynek turystyczny, systemy obsługi klientów oraz infrastrukturę turystyczną;
  • zawierać umowy;
  • fachowo i kompleksowo organizować imprezy turystyczne;
  • posługiwać się biegle językiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego;
  • prowadzić i organizować akcje promocyjno-reklamowe oraz cały zakres prac związanych ze sprzedażą rozliczaniem imprez turystycznych;
  • współpracować z krajowymi i zagranicznymi uczestnikami i organizatorami rynku usług turystycznych;
  • uczestniczyć w targach, konferencjach związanych z turystyką;
  • rozpatrywać skargi i wnioski klientów, kontrahentów oraz usuwać ich przyczyny;
  • udzielać wszechstronnej informacji turystycznej oraz gromadzić informacje na rzecz planowania, organizowania i rozwoju turystyki;
  • współpracować z przewodnikami i pilotami oraz kierowcami autokarów turystycznych;
  • czytać i posługiwać się mapami geograficznymi i turystycznymi oraz planami;
  • charakteryzować obiekty zabytkowe Polski i wybranych regionów turystycznych świata;
  • korzystać z wiedzy etnograficznej i historii sztuki dla potrzeb planowania i organizowania wycieczek;


  Możliwości zatrudnienia:

  Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w obiektach bazy noclegowej, organach administracji samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach..


  Typowymi miejscami pracy dla technika obsługi turystycznej są:

  • biura podróży i agencje turystyczne;
  • ośrodki informacji turystycznej;
  • organy administracji zajmujących się organizacją i promocją turystyki;
  • domy wczasowe i hotele;
  • działy socjalne w zakładach pracy;
  • branżowe organizacje, fundacje i stowarzyszenia;
  • firmy transportowe oraz prowadzące sprzedaż biletów lotniczych i autokarowych.
  Wirtualny Spacer
  Dobra Szkoła – Reforma Systemu Edukacji
  Krok do Biznesu
  Wojewódzki konkursu na najlepszy slogan - hasło promujące Podlasie
  Wojewódzki konkurs fotograficzny dla gimnazjalistów 'Zaklęte pod powiekami'
  Realizacja Projektów Unii Europejskiej
  Ogólnopolski Tydzień Kariery
  ZSTiO - szkoła zawodowców z pasją
  Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcacych im. Stanisława Staszica w Białymstoku • ul. Sienkiewicza 57 15-002 Białystok tel (85) 675 25 33, 675 00 77 • sekretariat@zstio.net.pl © Piotr Kiercel & Łukasz Matuszelański