• A- | A | A+
 • Strona główna

  Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

  TECHNIK LOGISTYK

  Technik logistyk - jeden z najnowocześniejszych zawodów na rynku krajowym i zagranicznym. Absolwent tego kierunku może w przyszłości kontynuować naukę na wyższych studiach, a następnie podjąć satysfakcjonującą i dobrze płatną pracę .

  Zaplanuj przyszłość swoją i innych!

  Logistyka - planowanie, wdrażanie i kontrola efektywności. Możliwość ciągłego rozwoju i satysfakcja z podejmowanych działań. To praca, która pozwoli Ci wykazać się umiejętnością zarządzania i logicznego myślenia.

  Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych i praktykach zawodowych u pracodawców. Warunkiem uzyskania tytułu technika logistyka jest zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:

  K1 - A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji,  dystrybucji i magazynowania.

  K2 - A. 31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych.

  K3 - A. 32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych.

   

  Najczęściej w zawodzie wykonywane są czynności związane z:

   • przygotowywaniem procesów logistycznych i sporządzaniem dokumentów;
   • ustalaniem należności za usługi logistyczne;
   • zawieraniem umów sprzedaży usług logistycznych;
   • organizowaniem i realizowaniem zaopatrzenia oraz magazynowania, transportu i dystrybucji produktów gotowych;
   • przygotowywaniem taryf przewozowych i spedycyjnych.

  Po skończeniu nauki będziesz potrafił/a:

   • przygotowywać dokumenty związane z ubezpieczeniem krajowym i zagranicznym towarów oraz osób;
   • zarządzać zapasami i tworzyć plany dostaw;
   • organizować i realizować łańcuchy dostaw w logistyce;
   • gospodarować opakowaniami i organizować recykling odpadów;
   • obsługiwać zintegrowane systemy informatyczne;
   • prezentować działalność marketingową na rynku usług logistycznych.

   Typowymi miejscami pracy dla logistyka są:

   • działy logistyki przedsiębiorstw przemysłowych;
   • przedsiębiorstwa handlowe, dystrybucyjne, usługowe, transportowo-spedycyjne;
   • jednostki samorządu terytorialnego;
   • stanowiska specjalisty do spraw:

  - zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne;
  - sprzedaży i prognozowania popytu oraz planowania zakupów;
  - handlu elektronicznego;
  - logistyki miejskich usług infrastrukturalnych;
  - systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję, planowania produkcji i zapasów oraz gospodarki odpadami;
  - gospodarki materiałowej i transportu wewnętrznego;
  - pakowania i opakowań.

  Wirtualny Spacer
  Dobra Szkoła – Reforma Systemu Edukacji
  Krok do Biznesu
  Wojewódzki konkursu na najlepszy slogan - hasło promujące Podlasie
  Wojewódzki konkurs fotograficzny dla gimnazjalistów 'Zaklęte pod powiekami'
  Realizacja Projektów Unii Europejskiej
  Ogólnopolski Tydzień Kariery
  ZSTiO - szkoła zawodowców z pasją
  Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcacych im. Stanisława Staszica w Białymstoku • ul. Sienkiewicza 57 15-002 Białystok tel (85) 675 25 33, 675 00 77 • sekretariat@zstio.net.pl © Piotr Kiercel & Łukasz Matuszelański