• A- | A | A+
 • Strona główna

  Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

  TECHNIK HOTELARSTWA

  Technik hotelarstwa - zawód dla osób komunikatywnych i kreatywnych. Absolwent tego kierunku może w przyszłości kontynuować naukę na wyższych studiach, a następnie podjąć pracę, która umożliwi mu realizację wielu interesujących przedsięwzięć.

   alt

  Wbrew wielu opiniom, praca w hotelu to nie tylko obowiązki związane z wykonywaniem czynności organizacyjnych i porządkowych, ale przede wszystkim zajęcia twórcze, animatorskie - umiejętność pracy z ludźmi, możliwość rozwoju, zdobycie doświadczenia i współpraca ze zdolnym i aktywnym zespołem.

  Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych i praktykach zawodowych u pracodawców. Warunkiem uzyskania tytułu technika hotelarstwa jest przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i zdanie go z wynikiem pozytywnym.

   


  Najczęściej w zawodzie wykonywane są wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego:

  • ustalanie zestawu oferowanych usług hotelarskich oraz sposobu ich świadczenia;
  • obsługiwanie i organizacja przyjęć, konferencji, kongresów, targów, zjazdów i bankietów;
  • organizacja usług turystycznych, rekreacyjno-sportowych i gastronomicznych;
  • organizacja bazy noclegowej;
  • ewidencjonowanie i rozliczanie gości;
  • prowadzenie korespondencji;
  • nadzorowanie utrzymania porządku i czystości w hotelu.

  alt

  Po skończeniu nauki będziesz potrafił/a:

  • stosować podstawowe zasady gospodarki rynkowej;
  • korzystać z przepisów prawnych do prowadzenia zakładu hotelarskiego;
  • stosować zasady i instrumenty marketingu w działalności hotelarskiej;
  • fachowo i kompleksowo obsługiwać gościa hotelowego, posługując się technikami pracy na stanowiskach w różnych rodzajach i kategoriach bazy hotelowej;
  • posługiwać się biegle językiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego;
  • organizować pracą w zakładzie hotelarskim;
  • organizować usługi gastronomiczne oraz prawidłowo obsługiwać konsumenta;
  • organizować i obsługiwać kongresy, targi, zjazdy i inne imprezy;
  • organizować usługi turystyczne i rekreacyjne;
  • wyposażać i urządzać wnętrza różnych jednostek hotelowych i gastronomicznych;
  • współpracować z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich;
  • prowadzić korespondencję i obsługiwać nowoczesny sprzęt biurowy;
  • postępować zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu;
  • stosować przepisy ochrony środowiska;

   

  Możliwości zatrudnienia:

  Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w obiektach bazy noclegowej, organach administracji samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach..


  Typowymi miejscami pracy dla technika hotelarstwa są:

  • zakłady hotelarskie;
  • ośrodki wypoczynkowe;
  • zakłady uzdrowiskowe;
  • pensjonaty, zajazdy, gościńce;
  • schroniska, kwatery prywatne i inne;
  • współczesna baza ruchoma: promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza, rotele, seatele, aguatele, flytele i inne.

   

  Wirtualny Spacer
  Dobra Szkoła – Reforma Systemu Edukacji
  Krok do Biznesu
  Wojewódzki konkursu na najlepszy slogan - hasło promujące Podlasie
  Wojewódzki konkurs fotograficzny dla gimnazjalistów 'Zaklęte pod powiekami'
  Realizacja Projektów Unii Europejskiej
  Ogólnopolski Tydzień Kariery
  ZSTiO - szkoła zawodowców z pasją
  Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcacych im. Stanisława Staszica w Białymstoku • ul. Sienkiewicza 57 15-002 Białystok tel (85) 675 25 33, 675 00 77 • sekretariat@zstio.net.pl © Piotr Kiercel & Łukasz Matuszelański