• A- | A | A+
 • Strona główna

  Przetargi

  Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

  Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

  Realizacja zajęć specjalistycznych i szkoleń dla uczniów/uczennic kierunek technik przemysłu mody/technik technologii odzieży w podziale na 4 części.


  IPU

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Opis przedmiotu zamówienia

  Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych RODO


  Serdecznie zapraszamy do składania ofert.


  Informacja z otwarcia ofert.

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Informacja o udzieleniu zamówienia.

   

  Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

  Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

  Realizacja zajęć specjalistycznych i szkoleń dla uczniów/uczennic kierunek fototechnik, w podziale na 4 Części


  IPU

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Opis przedmiotu zamówienia

  Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych RODO

  Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

  Informacja z otwarcia ofert.

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Informacja o udzieleniu zamówienia w zakresie cz. 2, 3.

  Informacja o udzieleniu zamówienia w zakresie cz. 1, 4.

   

  Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

  Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

  Organizacja szkoleń zwiększających wiedzę, umiejętności i kompetencje uczniów/uczennic w zakresie języka angielskiego zawodowego.

  IPU

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Opis przedmiotu zamówienia

  Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych RODO

  Wyjaśnienia i zmiany


  Serdecznie zapraszamy do składania ofert.


  Informacja z otwarcia ofert

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Informacja o zawarciu umowy.

     

  Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

  Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

  Organizacja szkoleń zwiększających wiedzę, umiejętności i kompetencje uczniów/uczennic kierunku technik masażysta w podziale na 3 Części.

  IPU

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Opis przedmiotu zamówienia

  Formularz oferty

  Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych RODO


  Serdecznie zapraszamy do składania ofert.


  Informacja z otwarcia ofert.

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Informacja o udzieleniu zamówienia

   

  Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

  Ogłoszenie o przetargu na wyposażenie pracowni zawodowych ZSTiOzOI

  SIWZ IDW t.1.
  SIWZ IPU t.2, cz. 1,2,3,4.
  SIWZ IPU t.2, cz.5.
  SIWZ OPZ t. 3
  Formularz Cenowy 2.2, Cz. 1,2,3,4,5 pdf, docx
  Formularz 2.3 Parametry techniczne cz. 1,2,3,4,5 pdf, docx
  rys. nr.1, rys nr.2, rys. nr.3, rys. nr.4

  Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania. cz.1.

  Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania cz.2.

  Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania cz.3


  Aktualizacja ogłoszenia o przetargu 18.01.2019 r.

  Ogłoszenie

  Zmiana SIWZ


  Serdecznie zapraszamy do składania ofert.


  Informacje o zmianie ogłoszenia

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie cześci 4

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie częsći 1.

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 2.

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 3 i 5.

     

  Strona 2 z 7

  Wirtualny Spacer
  Dobra Szkoła – Reforma Systemu Edukacji
  Krok do Biznesu
  Wojewódzki konkursu na najlepszy slogan - hasło promujące Podlasie
  Wojewódzki konkurs fotograficzny dla gimnazjalistów 'Zaklęte pod powiekami'
  Realizacja Projektów Unii Europejskiej
  Ogólnopolski Tydzień Kariery
  ZSTiO - szkoła zawodowców z pasją
  Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcacych im. Stanisława Staszica w Białymstoku • ul. Sienkiewicza 57 15-002 Białystok tel (85) 675 25 33, 675 00 77 • sekretariat@zstio.net.pl © Piotr Kiercel & Łukasz Matuszelański