• A- | A | A+
 • Strona główna

  Przetargi

  Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

  Poprawiony: czwartek, 08 lipca 2010 14:21 czwartek, 08 lipca 2010 13:41

  Białystok, 2010-07-08

   

  Rozstrzygnięcie przetargu

  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

  na Budowę zespołu boisk szkolnych i ogrodzenia na działkach nr ew. gr. 198/1, 199/3, 203/3, 201/11, 200/2 - obręb 17 przy ul. Sienkiewicza 57 w Białymstoku

   

  I. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że w przedmiotowym postępowaniu w terminie oferty złożyli:

  1. FIRMA "KASZUB" Dariusz Kaszuba
  83-307 Kiełpino - Leszno ul. Rzemieślnicza 3

  2. PANPRO SPORT Paweł Prokopczuk, Marek Markowski Spółka Jawna
  04-190 Warszawa ul. Jubilerska 8

  3. KONSORCJUM:

  Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane "SANBUD" Sp. z o.o.

  15-346 Białystok ul. Krucza 5/1 lok. 8

  ACTIVA - LONGIN WITKOWSKI

  93-130 Łódź ul. Narutowicza 53/6

  4. Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego "HYDROS"
  Tadeusz Kulesza, Adam Kulesza Sp. j.
  15-950 Białystok ul. Dąbrowskiego 28

   


  II. Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 3 KONSORCJUM: Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane "SANBUD" Sp. z o.o.
  15-346 Białystok ul. Krucza 5/1 lok. 8
  ACTIVA - LONGIN WITKOWSKI 93-130 Łódź
  ul. Narutowicza 53/6.

  Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta jestzgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie podlega odrzuceniu i prezentuje najniższą cenę brutto spośród wszystkich ofert w wysokości brutto 796.433,86 zł, a więc uzyskała najwyższą ilość punktów, tj. 100 pkt. w kryterium cena.

  Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

  Jedynym kryterium oceny ofert była -cena brutto oferty - 100%.

  Oferta Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna z SIWZ i nie podlega odrzuceniu otrzymała następującą ocenę:

  • Oferta Nr 2 PANPRO Paweł Prokopczuk, Marek Markowski Spółka Jawna
   04-190 Warszawa ul. Jubilerska 8 - 98,85 pkt.
  • Oferta Nr 4 Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego "HYDROS" Tadeusz Kulesza, Adam Kulesza Spółka Jawna
   15-950 Białystok ul. Dąbrowskiego 28 - 76,87 pkt.

  Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta umowa po upływie 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty.

   


  III.  Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że na podstawie z art.89 ust.1 pkt.2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w przedmiotowym postępowaniu zostały odrzucone poniższe oferty:

   

  • Oferta Nr 1 FIRMA "KASZUB" Dariusz Kaszuba 83-307 Kiełpino - Leszno
   ul. Rzemieślnicza 3 - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ:

  Dotyczy kosztorysu "Zespół boisk szkolnych":

  ü     poz. 64, 72, 73, 75, 80 - brak ceny i wartości robót

  Nie podanie w kosztorysie ofertowym ceny i wartości robót ujętych w przedmiarach jest niedopuszczalne, gdyż wpływa znacząco na cenę i powoduje, że oferty poszczególnych firm są nieporównywalne.

   


  IV.  Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że na podstawie art. 24 ust.2 pkt 3) powyższej ustawy w przedmiotowym postępowaniu został wykluczony Wykonawca:
  • FIRMA "KASZUB" Dariusz Kaszuba
   83-307 Kiełpino - Leszno
   ul. Rzemieślnicza 3

  Wykonawca złożył ofertę, której treść nie odpowiada treści SIWZ. W kosztorysie ofertowym "Zespół boisk szkolnych" w poz. 64, 72, 73, 75, 80 brak ceny i wartości robót. Nie podanie w kosztorysie ofertowym ceny i wartości robót ujętych w przedmiarach jest niedopuszczalne, gdyż wpływa znacząco na cenę i powoduje, że oferty poszczególnych firm są nieporównywalne.

   

   

  Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

  Poprawiony: piątek, 18 czerwca 2010 11:38 poniedziałek, 14 czerwca 2010 19:20

  Białystok: Budowa zespołu boisk szkolnych i ogrodzenia na działkach nr ewid. gr. 198/1, 199/3, 203/3, 201/11, 200/2 - obręb 17 przy ul. Sienkiewicza 57 w Białymstoku
  Numer ogłoszenia: 152657 - 2010; data zamieszczenia: 14.06.2010
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Ogłoszenie o zamówieniu UZP
  SIWZ
  Przedmiary
  Oświetlenie
  Boiska
  Ukształtowanie terenu

  WYJAŚNIENIE DO SIWZ

  Więcej…

   

  Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane. Szczegóły.

  Rozstrzygnięcie przetargu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę zespołu boisk szkolnych, ogrodzenia oraz utwardzenia nawierzchni istniejącego parkingu na działkach nr ew. gr. 198/1, 199/3, 203/3, 201/11, 200/2, 197/2 - obręb 17
  przy ul. Sienkiewicza 57 w Białymstoku

  - rozstrzygnięcie przetargu: wersja pdf, wersja doc.
  - wybór oferty: wersja pdf, wersja doc.

  Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących organizuje nowy przetarg ( nr 146996 - 2009 ) ogłoszony w dniu 13.05.2009 r. na wykonanie boiska szkolnego. Szczegóły

  Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ( nr 103730 - 2009 ) ogłoszonego w dniu 14.04.2009 r. Szczegóły

     

  Strona 7 z 7

  Wirtualny Spacer
  Dobra Szkoła – Reforma Systemu Edukacji
  Krok do Biznesu
  Wojewódzki konkursu na najlepszy slogan - hasło promujące Podlasie
  Wojewódzki konkurs fotograficzny dla gimnazjalistów 'Zaklęte pod powiekami'
  Realizacja Projektów Unii Europejskiej
  Ogólnopolski Tydzień Kariery
  ZSTiO - szkoła zawodowców z pasją
  Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcacych im. Stanisława Staszica w Białymstoku • ul. Sienkiewicza 57 15-002 Białystok tel (85) 675 25 33, 675 00 77 • sekretariat@zstio.net.pl © Piotr Kiercel & Łukasz Matuszelański