• A- | A | A+
 • Strona główna

  Przetargi

  Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

  Białystok, 20.12.2013

  ZSTiO - 272.9.13  

                                                                                                            Wykonawcy

  (uczestnicy postępowania)

              Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku zwraca wszystkim potencjalnym wykonawcom uwagę iż w postępowaniu przetargowym na dostawę sprzętu komputerowego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest zawarty jednoznaczny wymóg odnoszący się do wszystkich potencjalnie oferowanych elementów, sprzętów i podzespołów aby "(...) dostarczony sprzęt był (...) jednorodny i jednolity w konfiguracji" oraz aby "dostarczony sprzęt w zakresie wszystkich podzespołów (...) gwarantował współpracę oraz pełną kompatybilność zarówno sprzętową jak i programową".

  Powyższe wymagania dotyczą wszystkich pozycji wymienionych w załącznikach.

  W celu lepszego zobrazowania zamawiający przedstawia przykładowy schemat charakteryzujący wymóg:

  - zał.1.1 pozycja nr 16 Dysk twardy szt.10 musi wypełniać w/w cechy i gwarantować współpracę oraz pełną kompatybilność z pozycją nr 19 - Kieszeń USB dysku twardego szt.10 - m. in. dysk i kieszeń powinny być w takich rozmiarach, które umożliwiają włożenie, utrzymanie i wyciągnięcie dysku do/w/z kieszeni, jak również (dysk twardy) musi posiadać cechy umożliwiające bezpośrednie i bezproblemowe, nie wymagające dodatkowych nakładów, zamontowanie w zaoferowanej Obudowie komputera szt.10 opisanej pod pozycją nr 8.

  Powyższe nie ingeruje w zapisy SIWZ które nie ulęgają zmianie.

   

  Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

  Białystok: Dostawa sprzętu komputerowego
  Numer ogłoszenia: 522452 - 2013; data zamieszczenia: 16.12.2013

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

  Pełna treść ogłoszenia
  Załącznik nr. 1.0
  Załącznik nr. 1.1
  Załącznik nr. 1.2
  Załącznik nr. 2
  Załącznik nr. 3
  Załącznik nr. 4
  SIWZ

   

  Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

  Białystok, 16.12.2013

  ZSTiO - 272.8.13 

   

                                                                                                            Wykonawcy

  (uczestnicy postępowania)

              Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku informuje, iż w postępowaniu przetargowym na adaptację sal dydaktycznych do zajęć zawodowych do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynęły następujące pytania których treść wraz z odpowiedziami przekazuję poniżej:

  Pytania: 

  "(...) W projekcie są następujące elementy których brak jest w przedmiarze. Czy należy je uwzględnić:
  1. Sala 206
  1.1 rzutnik pod sufitem
  1.2  puszka podłogowa
  1.3 brak wskazania odległości od RG do projektowanej RE 2.
  2. Sala 013
  2.1  puszka podłogowa
  (...)"

   

  Odpowiedź:

  1. Sala 206
  1.1 Rzutnik pod sufitem - nie podlega wycenie, jest elementem innego postępowania;
  1.2 Puszka podłogowa - brak w przedmiarze - tak, należy uwzględnić w ofercie;
  1.3 Odległość między RG i RE ok 1,0m

  2. Sala 013
  2.1 puszka podłogowa - poz. 85

  Pozostałe zapisy SIWZ nie ulęgają zmianie.

     

  Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

  Informacja o wyniku i uniewżnieniu przetargu.

   

  Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

  Białystok: Adaptacja sal dydaktycznych do zajęć zawodowych
  Numer ogłoszenia: 503228 - 2013; data zamieszczenia: 05.12.2013
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Pełna treść ogłoszenia
  SIWZ
  Zał nr 1.
  Zał. nr2.
  Zał. nr3
  Zał. nr4.

     

  Strona 4 z 7

  Wirtualny Spacer
  Dobra Szkoła – Reforma Systemu Edukacji
  Krok do Biznesu
  Wojewódzki konkursu na najlepszy slogan - hasło promujące Podlasie
  Wojewódzki konkurs fotograficzny dla gimnazjalistów 'Zaklęte pod powiekami'
  Realizacja Projektów Unii Europejskiej
  Ogólnopolski Tydzień Kariery
  ZSTiO - szkoła zawodowców z pasją
  Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcacych im. Stanisława Staszica w Białymstoku • ul. Sienkiewicza 57 15-002 Białystok tel (85) 675 25 33, 675 00 77 • sekretariat@zstio.net.pl © Piotr Kiercel & Łukasz Matuszelański