• A- | A | A+
 • Strona główna

  Przetargi

  Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

  Ogłoszenie o przetargu na wynajme pomieszczeń użytkowych o powierzchni 13,6m2 i 5,6m2 z przeznaczeniem na sklepik szkolny.

  Ogłoszenie o przetargu,

  Regulamin przetargu,

  Umowa wzór,

  Klauzula Rodo,

  Oświadczenie_1,

  Oświadczenie_2,

  Oświadczenie_3,

  Formularz ofertowy.


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

   

  Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

  Ogłoszenie o przetargu dotyczącego

  Zakupu wyposażenia do pracowni zawodowych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku

  Więcej…

   

  Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

  Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

  Kursy i zajęcia specjalistyczne zwiększające wiedzę, umiejętności i kompetencje uczniów/uczennic kierunku min. technik usług fryzjerskich, tyfloinformatyk, technik hotelarstwa oraz uczniów mających trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnychw podziale na 7 Części

  IPU

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Opis przedmiotu zamówienia

  Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych RODO


  Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

  Więcej…

     

  Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

  Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

  Kursy i zajęcia specjalistyczne zwiększające wiedzę, umiejętności i kompetencje uczniów/uczennic kierunku technik logistyk w podziale na 3 Części


  IPU

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Opis przedmiotu zamówienia

  Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych RODO


  Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

  Więcej…

   

  Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

  Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

  Kursy i zajęcia specjalistyczne zwiększające wiedzę, umiejętności i kompetencje uczniów/uczennic kierunku technik informatyk, technik organizacji reklamy oraz rozwijające kreatywność, w podziale na 7 Części  IPU

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Opis przedmiotu zamówienia

  Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych RODO


  Serdecznie zapraszamy do składania ofert.


  Informacja z otwarcia ofert.

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie cz. 2,3,4,5,6,7.

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie cz. 1.

  Wyjaśnienie.

  Informacja o udzieleniu zamówienia w zakresie cz.2,3,4,5,6,7.

  Informacja o udzieleniu zamówienia w zakresie cz. 1


     

  Strona 1 z 7

  Wirtualny Spacer
  Dobra Szkoła – Reforma Systemu Edukacji
  Krok do Biznesu
  Wojewódzki konkursu na najlepszy slogan - hasło promujące Podlasie
  Wojewódzki konkurs fotograficzny dla gimnazjalistów 'Zaklęte pod powiekami'
  Realizacja Projektów Unii Europejskiej
  Ogólnopolski Tydzień Kariery
  ZSTiO - szkoła zawodowców z pasją
  Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcacych im. Stanisława Staszica w Białymstoku • ul. Sienkiewicza 57 15-002 Białystok tel (85) 675 25 33, 675 00 77 • sekretariat@zstio.net.pl © Piotr Kiercel & Łukasz Matuszelański